De plannen voor de uitbreiding van het Roockershuyspark worden door de gemeenteraad met belangstelling gevolgd. Bij de uitleg over de uitbreiding in het bestaande park zelf, was  de politiek goed vertegenwoordigd. De PVDA en de CDA hadden een afvaardiging gestuurd, de dorpsraad was ook goed vertegenwoordigd. In een informele sfeer konden we iedereen over de vorderingen van de uitbreidingsplannen inlichten. Er was ook ruimte om vragen te beantwoorden. sommige aanvullingen kunnen nog in het ontwerp meegenomen worden.

Een rondwandeling door het bestaande Roockershuyspark gaf ons de gelegenheid, om de uitgangspunten van het concept ontwerp nader toe te lichten.