Openbare ruimte

OPENBARE RUIMTE

Een plek waar mensen kunnen genieten, elkaar kunnen ontmoeten, fruit kunnen plukken en waar ze kunnen spelen. Een goede en mooi vormgegeven groenstrook, die de woonwijk opfleurt. Een thematuin in een resort. Wanneer de groene ruimte goed aansluit bij de omgeving en de gebruikers, verbeterd dit de leefomstandigheden en vergroot het de belevingswaarde.

WAT IS

EEN TUINVANHEDEN PROJECT?

Een goed plan vormgegeven en uitgevoerd door TuinvanHeden betekent een verrijking van de leef- of werkomgeving. Een ontwerp van TuinvanHeden sluit naadloos aan op de omgeving en de bewoners of gebruikers. Een plek om elkaar te ontmoeten, een goede doorstroming van het verkeer of het een nieuw ingerichte groenstrook langs een grauwe weg. Een TuinvanHeden project heeft altijd de natuur, het doel en de gebruiker als uitgangspunt.

  • Ontwerp passend in omgeving
  • Op maat
  • Duidelijke communicatie met betrokken partijen
  • Unieke vormgeving en gebruik van de ruimte

INSPIRATIE

OPENBARE RUIMTE

Belevingstuin

De belevingstuin voor ouderen met dementie is opgeleverd.   We hebben er maanden aan gewerkt. Dankzij het mooie weer dat ons vanaf september vergezelde, hebben de bewoners het grootste gedeelte van de aanleg, van dichtbij kunnen volgen. Met veel vakmanschap heeft mijn hovenier druppelvormen in…

Roockerhuyspark 2.0

De plannen voor de uitbreiding van het Roockershuyspark worden door de gemeenteraad met belangstelling gevolgd. Bij de uitleg over de uitbreiding in het bestaande park zelf, was  de politiek goed vertegenwoordigd. De PVDA en de CDA hadden een afvaardiging gestuurd, de dorpsraad was ook goed…

Belevingstuin ouderen met dementie

Het ontwerp van de belevingstuin In de lente werd Tuin van Heden gevraagd,  een tuin voor demente ouderen te ontwerpen. Woonzorggroep Samen benaderde  een viertal bedrijven, om een belevingstuin te ontwerpen voor het Lelypark in Wieringerwerf. Daar was net de bouw afgerond van drie woongroepen,…

MIJN VISIE OP

DE OPENBARE RUIMTE

Een groene gezonde leefomgeving is voor het voorbestaan van dieren, planten en de mens, van enorm belang. Met het aanleggen en versterken van natuurnetwerken is daar de laatste jaren veel in geïnvesteerd. Daarnaast moet er nog veel gedaan worden aan het vergroten van de biodiversiteit, om invulling te geven aan internationale verdragen. In de openbare ruimte moet daarbij gekeken worden naar samenwerkingsverbanden tussen verschillende partijen. Het is goed om daarbij aan te sluiten bij trends in de samenleving en de belangen en passies van anderen.

Er is een tijd aangebroken om te denken in natuurcombinaties. Hierbij wordt de natuur altijd meegenomen bij het ontwerpen van sloten, dijken, wegen, bebouwing en het agrarisch gebied. Dit is prachtig voor de natuur, maar biedt ook tal van andere voordelen waaronder: beheerkosten kunnen omlaag, beperking van wateroverlast bij hevige regenval, verbetering van de luchtkwaliteit, natuurlijke bestuivers en plaagbestrijders verschijnen en er ontstaan diverse ontspanningsmogelijkheden.

WAT ZEGGEN DE KLANTEN

"Als dit park er komt, waarin de kinderen kunnen spelen in de natuur, hoeven we nooit meer op vakantie."

Menno Wit

Buurtbewoner
"Mag ik hier dan zomaar van alle bomen en struiken plukken?"

Buurtkinderen

LOCATIE

De Snoekbaars 5
1747 ES Tuitjenhorn

E-MAIL

contact@tuinvanheden.nl

BEREIKBAAR

Ma - Vrij: 9 - 17

TELEFOON

06 231 48 284

IK HELP U GRAAG VERDER

BENIEUWD WELKE IDEEËN IK VOOR UW PROJECT HEB?

WordPress Theme built by Shufflehound. (c) tuinvanheden