Historie Roockerhuyspark

Het Roockerhuyspark is een park dat in samenspraak met omwonenden tot stand is gekomen. Dit park grenst aan een nieuwbouwwijk en heeft verder sloten en landbouwgrond als buren. Er zijn ooit schapenhekken geplaatst, maar de schapen zijn nooit gekomen. Er is een fantasieloos , kaarsrecht pad aangelegd. Na een flinke bui staat dit pad deels onder water. Kortom een troosteloze situatie, die het plezier van de omwonenden en de waarde van hun huizen, niet echt ten goede komt.

Toekomst Roockerhuyspark

Tuin van Heden bedacht samen met een aantal andere partijen , dat het anders kon. Een periode van intensief overleg volgde. Door uitgangspunten, wensen en mogelijkheden goed in kaart te brengen kwam er een verfrissend plan tot stand. Een informatie avond, met mijn ontwerp voor het park en een power point presentatie, werd zeer goed ontvangen.

De gemeente Schagen past haar toekomstvisie aan, zodat er financiƫle ruimte ontstaat voor de realisatie van het park. Een groenschool neemt de realisatie van het park deels voor zijn rekening. Het Landschap Noord Holland werkt mee als partner, net als waterschap Holland Noorderkwartier. Door goede communicatie, van o.a. Tuin van Heden, met alle betrokken partijen, werkt iedereen graag samen. Er ontstaan veel win win situaties.

Kijk ook op de site van Roockershuyspark

Mirjam Bontje van Tuin van Heden vertelt op TV Schagen over het Roockershuyspark.