Het College van de Gemeente Schagen heeft ingestemd met het ontwerp en de begroting voor uitbreiding van het huidige park. Een nieuw concept op het  aangrenzende perceel. Samen met de afdeling ‘Groen’ van de gemeente Schagen in goede harmonie ontwikkeld. Als ook de Raad er 17 december mee akkoord gaat, zal de vereniging – mede gestoeld op het dan definitief bekende budget – haar plannen nader toelichten. Zie verder onderstaand persbericht van de Gemeente Schagen en het ontwerp van Tuin van Heden. We hopen van harte- na een positieve stemming half december in de Raad – in 2020 verder met dit mooie plan aan de slag te kunnen gaan!!

Schager College steunt uitbreiding groen in Tuitjenhorn

Op 17 december neemt de gemeenteraad een besluit over een nieuw park. Naast het Roockershuyspark in Tuitjenhorn komt een nieuw park. Het Roockershuyspark is ontworpen en aangelegd door vrijwilligers en zij doen ook het onderhoud. Vanaf december 2016 werkten zij aan nieuwe plannen. “Door het nieuwe plan ontstaat één van de mooiste parken van gemeente Schagen,” aldus Hans Heddes. “Het nieuwe plan past binnen onze ambitie om te vergroenen; meer bomen, meer bloemen, kortom meer groen.”

Ontwerp

Samen met parkontwerpster Mirjam Bontje hebben de vrijwilligers goed gekeken naar biodiversiteit. In het ontwerp is rekening gehouden met insecten en bijen, maar ook naar verschillende boomsoorten. “De aanplant van bollen, vaste planten en struiken zijn ideaal voor het behoud van insecten en bijen,” licht vrijwilliger Jan van Musscher toe. “We planten ook veel bomen. Zo komen er op drie plekken een groep oude fruitbomenrassen bij elkaar te staan.” Doordat het ontwerp is afgestemd op de ambities van de gemeente wordt een deel van de kosten gedekt uit de ‘groene’ investeringsprogramma’s ‘Schagen Groeit Door!’ en ‘Bollen en Bijen’.

Allure

Rondom het nieuwe park komt een waterloop die speels kronkelend de natuurlijke afscheiding vormt tussen het park en de tuinen. Hierdoor wordt het park straks een eiland. Het is voor iedereen te gebruiken en bedoeld voor alle de dorpen in de buurt. “Bij de aanleg van de paden gebruiken we een soort halfverharding die goed toegankelijk is voor mindervaliden,“ legt Jan van Musscher uit.

Vervolg

Besluit de gemeenteraad in december om de grond beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het park, dan wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart. Naar verwachting kan dan half 2020 de schop in de grond. Wethouder Hans Heddes; “Dit park staat voor veel ambities van dit college; succesvolle participatie, meer groen, duurzaamheid en een ontmoetingsplek voor de inwoners van de gemeente.”