Roockerhuyspark 2.0

Roockerhuyspark 2.0

De plannen voor de uitbreiding van het Roockershuyspark worden door de gemeenteraad met belangstelling gevolgd. Bij de uitleg over de uitbreiding in het bestaande park zelf, was  de politiek goed vertegenwoordigd. De PVDA en de CDA hadden een afvaardiging gestuurd, de dorpsraad was ook goed…