Mirjam Bontje

Grassen tuin

Grassen zijn niet meer weg te denken in de tuinen van dit moment. Met hun sierlijk wuivende pluimen brengen grassen beweging in de tuin. Omdat grassen deels transparant zijn, bieden ze een mysterieuze kijk op de omgeving. Iets dat heel ruimtelijk werkt in een border…

Belevingstuin

De belevingstuin voor ouderen met dementie is opgeleverd.   We hebben er maanden aan gewerkt. Dankzij het mooie weer dat ons vanaf september vergezelde, hebben de bewoners het grootste gedeelte van de aanleg, van dichtbij kunnen volgen. Met veel vakmanschap heeft mijn hovenier druppelvormen in…

Roockerhuyspark 2.0

De plannen voor de uitbreiding van het Roockershuyspark worden door de gemeenteraad met belangstelling gevolgd. Bij de uitleg over de uitbreiding in het bestaande park zelf, was  de politiek goed vertegenwoordigd. De PVDA en de CDA hadden een afvaardiging gestuurd, de dorpsraad was ook goed…